Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website cửa hàng Máy ảnh Hoàng Tô. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Chúng tôi trân trọng gửi đến khách hàng Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website mayanhxachtaynhat.com như: Họ và Tên, Địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn… Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

a. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và giao hàng, chúng tôi sử dụng thông tin, dữ liệu về khách hàng. Ngoài ra, thông tin khách hàng còn đươc sử dụng nhằm giải quyết các tình huống phát sinh (nếu có).

b. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website mayanhxachtaynhat.com sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp để:

• Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Hoàng Tô Camera;
• Giải đáp thắc mắc của Khách hàng;
• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng;
• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng tại Hoàng Tô Camera.

c. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

d. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Hộ kinh doanh Máy ảnh Hoàng Tô
• Địa chỉ: 166/9 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
• Điện thoại: 0909 860 910
• Email: [email protected]

e. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

  • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website mayanhxachtaynhat.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hoàng Tô Camera thực hiện việc này.
  • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Hoàng Tô Camera. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hoàng Tô Camera sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:
i) Qua email: [email protected]
ii) Qua điện thoại: 0909 860 910

f. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website mayanhxachtaynhat.com được Hoàng Tô Camera cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website mayanhxachtaynhat.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Hoàng Tô Camera có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách hàng được biết về vụ việc.

g. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email [email protected] hoặc gọi điện thoại tới số 0909 860 910 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Hoàng Tô Camera. Hoàng Tô Camera cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *